Komunikat Kierownika GOPS w Zakliczynie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w działalności GOPS.

Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512) informuję:

1. W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, wprowadzam w okresie od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. ograniczenia związane z realizacją zadań publicznych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

2. W okresie, o którym mowa w pkt 1 załatwianie spraw bezpośrednio w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zostaje ograniczone wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

3. Załatwianie spraw będzie przebiegać co do zasady:

  • telefonicznie pod numerem telefonu – 14 6652275 – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym,
  • poprzez pocztę e-mail: gops@zakliczyn.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: GOPS_ZAKLICZYN/SkrytkaESP,
  • poprzez przesłanie pisma drogą pocztową na adres Ośrodka,
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej (dotyczy wniosków o przyznanie prawa do świadczeń).

4. Bezpośrednie załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie odbywać się powinno przy zachowaniu maksimum środków ostrożności, takich jak: noszenie maseczek zasłaniających usta i nos oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m) między pracownikiem Ośrodka a interesantem.

5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba.

6. W korytarzu przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie w danym momencie nie może znajdować się więcej niż jedna osoba.

7. Każda osoba wchodząca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi na parterze budynku.

8. Każda osoba wchodząca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie zobowiązana jest do stosowania się do poleceń pracownika Ośrodka, w celu zapewnienia należytego porządku oraz stosowania określonych ograniczeń wynikających z wydanego w powyższej sprawie zarządzenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(-) Anna Piotrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.