KOMUNIKAT DLA POSIADACZY KART DUŻEJ RODZINY

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej
rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 weszła w życie 9 czerwca br.

Ustawa ta umożliwia m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (tradycyjnej, elektronicznej czy obu) będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.

Równocześnie informujemy, że 8 czerwca zablokowano usługę zamawiania w systemie SI KDR elektronicznych kart w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, które są wyświetlane w aplikacji mKDR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.