Ważna informacja dla osób ubiegających się o wypłatę świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 08 czerwca 2022r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca 2022r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022r. tzn. jeżeli ostatni dzień zakwaterowania wskazany we wniosku to 30 czerwca, to wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

OKRES ZAKWATEROWANIATERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
do 29 kwietnia 2022r. (obywatele Ukrainy nie posiadający numeru PESEL)do 15 lipca 2022r.
do 30 czerwca 2022r.do 31 lipca 2022r.
od 1 lipca 2022r.miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.