Informacja o projekcie „Mamy dają radę!”

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Towarzyszenia Rodzinie rozpoczyna Projekt pt.:
„Mamy dają radę! Wsparcie psychospołeczne samotnych kobiet w ciąży i samotnych matek wychowujących dzieci do pierwszego roku życia.”

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Młode Mamy – Pomagamy!”
Naszym celem jest udzielenie pomocy i wsparcia samotnym kobietom w ciąży oraz samotnie wychowującym dziecko w wieku do 1-go roku życia.

Macierzyństwo jest punktem zwrotnym w życiu kobiety, kiedy kobieta zostaje sama z dzieckiem doświadczenie to staje się niezwykle trudne. Bez względu na okoliczności  samotnego macierzyństwa kobieta potrzebuje wiele troski i wsparcia w szczególności podczas ciąży i w pierwszych miesiącach życia dziecka.
Wierzymy, że mamy dają radę samotnemu macierzyństwu. Beneficjentki naszego projektu otrzymują wsparcie w zakresie rozwoju więzi z dzieckiem już w okresie ciąży do pierwszego roku życia dziecka.

Mama, która zakwalifikuje się do projektu, będzie mogła skorzystać z:
o    konsultacji diagnostycznych
o    wsparcia psychoterapeutycznego
o    metody analizy więzi prenatalnej wspierającej więź przedurodzeniową matki z dzieckiem
o    warsztatów i prelekcji psychoedukacyjnych wspierających kompetencje rodzicielskie
o    grupowych zajęć terapeutycznych z elementami arteterapii

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Świadczona pomoc w ramach Projektu będzie realizowana od 1 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r.

Działania przewidziane w projekcie są kompatybilne z działaniami Fundacji w obszarze pracy z samotnymi kobietami w ciąży i po urodzeniu dziecka. Fundacja prowadzi DSM na ul. Przybyszewskiego 39 w Krakowie oraz na zlecenie Archidiecezji Krakowskiej realizuje wsparcie psychologiczne dla kobiet w DSM w Wadowicach

Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: projekty@ftrodzinie.pl

https://ftrodzinie.pl/projekt-mamy-daja-rade/

Zapisy telefonicznie lub przez formularz:

https://forms.gle/Wh2Jc5pjzCnbBVCe7

tel. 780 169 179

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.