Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
14.00-15.00
07.11.2022 10.11.2022 14.11.2022 17.11.2022 21.11.2022 24.11.2022
16.15-18.30
02.11.2022 16.11.2022 07.12.2022 21.12.2022
16.00-19.00
04.11.2022 02.12.202216.00-17.30
10.11.2022 18.11.2022 25.11.2022
16.00 – 18.30
08.11.2022 22.11.2022
8.00 – 11.00 05.11.2022
9.00-13.30
12.11.2022 19.11.2022
13.00-15.00
22.11.2022 13.12.2022
15.00-16.00
28.11.2022 12.12.2022

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.