DYŻURY SPECJALISTÓW W MARCU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn tel. 14 651 62 48,

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
14.00-15.00
06.03.2023 09.03.2023 13.03.2023 16.03.2023 27.03.2023 30.03.2023
16.15-18.30
08.03.2023 22.03.2023
16.00-19.00
03.03.2023 07.04.202316.00-17.30
10.03.2023 17.03.2023 24.03.2023
16.00 – 18.30
21.03.2023 28.03.2023 04.04.2023 18.04.2023
9.00 – 12.00 25.03.2023 22.04.2023
15.30-19.15
09.03.2023 23.03.2023
13.04.2023 27.04.2023
13.00-15.00
21.03.2023 25.04.2023
15.00-16.00
27.03.2023 24.04.2023

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zachowywanie dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.