DYŻURY SPECJALISTÓW W MAJU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
14.00-15.00
04.05.2023 08.05.2023 11.05.2023 18.05.2023 25.05.2023 29.05.2023

16.15-18.30
10.05.2023 24.05.2023 07.06.2023 14.06.2023
16.00-19.00
05.05.2023 02.06.2023

16.00-17.30
12.05.2023 19.05.2023 26.05.2023
16.00 – 18.30
02.05.2023 09.05.2023
8.00 – 11.00 06.05.2023
15.30-19.15
04.05.2023 11.05.2023 01.06.2023 22.06.2023
13.00-15.00
16.05.2023 13.06.2023
14.30-15.30
22.05.2023 26.06.2023

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zachowywanie dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.