Dyżury specjalistów w październiku

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
16.15-17.15
05.10.2023 09.10.2023 16.10.2023 23.10.2023 30.10.2023
9.00-11.00 14.10.2023
16.15-18.30
04.10.2023 18.10.2023

16.00-19.00
06.10.2023 03.11.2023 01.12.2023

16.00-17.30
13.10.2023 20.10.2023 27.10.2023

16.00 – 18.30
03.10.2023 17.10.2023
8.00 – 11.00 21.10.2023
16.00 -19.45
12.10.2023 19.10.2023
13.00-15.00
03.10.2023
15.00-16.00
30.10.2023

Informujemy, że porady specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i nadużywania środków psychoaktywnych udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.