DYŻURY SPECJALISTÓW W LISTOPADZIE

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
16.15-17.15
09.11.2023 13.11.2023 16.11.2023 20.11..2023
9.00-11.00 10.11.2023 12.00-14.00 25.11.2023
16.15-18.30
08.11.2023 22.11.2023 06.12.2023 20.12.2023

16.00-19.00
06.10.2023 03.11.2023 01.12.2023

16.00-17.30
10.11.2023 17.11.2023 24.11.2023

16.00 – 18.30
07.11.2023 28.11.2023 02.12.2023 16.12.2023
8.00 – 11.00 25.11.2023 12.12.2023
14:00-17:45
11.11.2023
16.00 -19.45 23.11.2023
13.00-15.00
07.11.2023
15.00-16.00
27.11.2023

Informujemy, że porady specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i nadużywania środków psychoaktywnych udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.