INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI TARNOWSKIEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I WSPARCIA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Plakat promujący Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Czynny całodobowo!
ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów
Tel. 14 6 55 36 36, 500 583 047
e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl
www.oik.tarnow.pl
fb.: tarnowski ośrodek interwencji kryzysowej i wsparcia osób doznających przemocy
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z POMOCY NASZEGO OŚRODKA.
PEŁNIMY DWIE FUNKCJE:

Ośrodka Interwencji Kryzysowej
• całodobowo udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych (np. żałoby, rozwodu, trudnych relacji rodzinnych, problemów wychowawczych, traumatycznych zdarzeń, kryzysach samobójczych, ofiar handlu ludźmi, itp.)
• udzielamy wsparcia osobistego, telefonicznego, e-mailowego dla mieszkańców miasta Tarnowa (oraz
Dąbrowy Tarnowskiej – powiatu)
• w uzasadnionych sytuacjach udzielamy schronienia do 3 miesięcy.

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Bez rejonizacji, charakter ponadlokalny w którym realizujemy:

  • całodobową pomoc specjalistyczną wobec osób doznających przemocy, świadków przemocy oraz innych osób poszukujących informacji na temat zjawisk i sposobów przeciwdziałania przemocy domowej;
  • dyżury pełnią: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, specjalista pracy z rodziną, prawnik;
  • w sytuacji zagrożenia zapewniamy całodobowe schronienie, pomoc ambulatoryjną;
  • prowadzimy grupę wsparcia dla osób doznających przemocy;
  • realizujemy programy dla osób stosujących przemoc.

Attachments

  • pdf ulotka!
    Rozmiar pliku: 1 MB Pobrania: 98

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.