Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej informuje, że w dniach od 25.03.2024 r. do 17.04.2024 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 odbywa się przyjmowanie skierowań w celu otrzymania pomocy żywnościowej (w siedzibie MOPS ul. Rynek 15, pokój nr 4 i 5).

Do pomocy uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza 265 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i wynosi odpowiednio :

dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.