Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procesu naboru na w/w stanowisko został(a) wybrany(a) Pan/Pani MONIKA ZAJĄC.

zamieszkały(a) WIELKA WIEŚ

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na podstawie analizy złożonych dokumentów, testu kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja stwierdziła, że Pani Monika Zając spełniła wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego w MOPS w Zakliczynie. Wiedza
i umiejętności związane z zakresem zadań na stanowisku oraz dotychczasowe doświadczenie w pracy w księgowości gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na ww. stanowisku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

(-) Anna Piotrowska

Zakliczyn, 28 marzec 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.