30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia po raz kolejny będziemy obchodzić Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

 Telefon alarmowy – 112

 Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

 Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)

Poniżej prezentujemy link promujący kampanię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://youtu.be/coS5PA3O-Q0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.