Informacja dla osób zapewniających obywatelom Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od 01.07.2024 r. uchylony zostaje art. 13 na podstawie którego wypłacane jest świadczenie pieniężne za zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia.

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu, tylko za okres do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. składa się w terminie do 31 lipca 2024 r.

Należy pamiętać, ze jest to termin ostateczny, a wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.