Rozstrzygnięcie naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Rozstrzygnięcie naboru na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług

opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

 

Zakliczyn, dnia 18 luty 2014 r

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

ul. Jacka Malczewskiego 15 32-840 Zakliczyn

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Klaudia Kwiek

 

 

Lusławice

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakliczyn, dnia 18 luty 2014 r

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ZAKLICZYNIE

 

specjalistyczne usługi opiekuńcze

…………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „ specjalistyczne usługi opiekuńcze ” została wybrana Pani Klaudia Kwiek .

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 4.02.2014 r naboru na stanowisko „specjalistyczne usługi opiekuńcze „ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 11 lutego 2014 r wpłynęła 1 aplikacja. W dniu 18 lutego 2014 r Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Kandydaci spełniający kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „ specjalistyczne usługi opiekuńcze „.

 

lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania
1. Klaudia Kwiek Lusławice

 

Zgodnie z regulaminem naboru, w celu wyłonienia najlepszego kandydata , wybrano Panią Klaudię Kwiek , która posiada doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Posiada także wymagane kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogikii oraz doświadczenie z dziećmi niepełnosprawnymi .

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska