Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego

 

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego

 

Informacja

o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego  nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie

W wyniku naboru zgłosiła się 1 kandydatura, która nie spełniła wszystkich wymagań formalnych.

 

Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego pozostał nierozstrzygnięty.

 

                                                                                           Kierownik GOPS

                                                                                           Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.