Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa

Zakliczyn, dnia 04-03-2022 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Psycholog w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” wybrana została Pani Ewa Kraj , zam. Wróblowice, 32-840 Zakliczyn

Uzasadnienie

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Ewa Kraj jest odpowiednim kandydatem na stanowisko psychologa w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”. Kandydatka spełniła wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej Pani Ewa posiada wszelkie kwalifikacje gwarantujące właściwą i samodzielną realizację zadań na stanowisku psychologa w projekcie „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

(-) Anna Piotrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.