Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
14.00-15.00
05.01.2023 09.01.2023 12.01.2023 16.01.2023 19.01.2023 25.01.2023
16.15-18.30
11.01.2023 25.01.2023
16.00-19.00
13.01.2023 03.02.2023 03.03.202316.00-17.30
09.01.2023 20.01.2023 27.01.2023
16.00 – 18.30
24.01.2023 31.01.2023

9.00 – 12.00 21.01.2023
15.30-17.45
12.01.2023
15.30-17.00 19.01.2023
8.30 – 12.15 28.01.2023
13.00-15.00
17.01.2023 21.02.2023
15.00-16.00
30.01.2023 27.02.2023
Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu społecznego
.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.