Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
14.00-15.00
06.02.2023 09.02.2023 13.02.2023 16.02.2023 20.02.2023 23.02.2023
16.15-18.30
08.02.2023 22.02.2023 08.03.2023 22.03.2023
16.00-19.00
03.02.2023 03.03.202316.00-17.30
10.02.2023 17.02.2023 24.02.2023
16.00 – 18.30
14.02.2023 21.02.2023 21.03.2023 28.03.2023
9.00 – 12.00 18.02.2023 25.03.2023
15.30-19.15
23.02.2023 16.02.2023

8.30-12.15
25.02.2023
13.00-15.00
21.02.2023
15.00-16.00
27.02.2023

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.