DYŻURY SPECJALISTÓW W LUTYM

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa – Terapeuta uzależnień
mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
16.15-17.15
05.02.2024 12.02.2024 15.02.2024 19.02.2024 22.02.2024 26.02.2024


16.15-18.30
07.02.2024 21.02.2024

16.00-17.30
02.02.2024 09.02.2024 16.02.2024 23.02.2024

16.00 – 18.30
06.02.2024 20.02.2024 12.03.2024 26.02.2024
8.00 – 11.00 10.02.2024 02.03.2024
8.30-12.15
24.02.2024
16.00 -19.45 08.02.2024 07.03.2024 21.03.2024
13.00-15.00
27.02.2024

Ponadto informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie (Rynek 15) istnieje możliwość uzyskania porady z zakresu pomocy socjalnej (w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30).

Informujemy, że porady specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i nadużywania środków psychoaktywnych udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.