ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

unia.png

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 14 000 EURO

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Spokojna 1, 32-840 Zakliczyn działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Przeprowadzenie profilaktycznych badań lekarskich dla 18 uczestników projektu systemowego „Czas na aktywność w Zakliczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UZASADNIENIE

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 09.09.2011 r. do godz. 10:00.

W wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta.