Zaproszenie do składania wniosków „Asysta osób niepełnosprawnych szyta na miarę”

Uprzejmie informujemy, iż w partnerstwie z Fundacją PZU Stowarzyszenie „Bez barier” realizuje projekt „Asysta osób niepełnosprawnych szyta na miarę”. Zapraszamy do składania wniosków.

Projekt ma na celu:

– dostarczenie dodatkowej formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych

– wsparcie bezpośrednich opiekunów osób niepełnosprawnych

Usługi asystenckie są bezpłatne, przewidziane są dla:

– osób dorosłych z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności

– dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa asystencka dostarczana będzie 15 osobom, 3 godziny w tygodniu przez 25 tygodni w okresie od kwietnia do września 2021.

Więcej informacji pod numerem telefonu 18 263 87 77 oraz 506 718 556.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.