HARMONOGRAM DYŻURU SPECJALISTÓW PODCZAS „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w dniach od 21 lutego 2022 r. do 27 lutego 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia.

W ramach akcji porad w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. J. Malczewskiego 15 udzielać będą:

– pracownicy socjalni od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r. w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30

– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 21.02.2022 r. w godzinach od 9:00 do 10:00

– pedagog szkolny w dniu 23.02.2022 r. w godzinach od 8:30 do 9:30

– dzielnicowi w dniu 24.02.2022 r. w godzinach od 9:00 do 10:00

Zachęcamy do wzięcia udziału w „Tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” oraz przekazywania informacji o tym wydarzeniu wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.