DYŻURY SPECJALISTÓW W LIPCU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
16.15-17.15
03.07.2023 06.07.2023 10.07.2023 13.07.2023 17.07.2023 31.07.2023

16.15-18.30
05.07.2023 19.07.2023
02.08.2023 16.08.2023
16.00-19.00
07.07.2023 04.08.2023

16.00-17.30
14.07.2023 21.07.2023 28.07.2023

16.00 – 18.30
04.08.2023 08.07.2023
8.00 – 11.00 18.07.2023
16.00-19.45
13.07.2023

09.00 -13.45 15.07.2023
13.00-15.00
11.07.2023 29.08.2023
15.00-16.00
31.07.2023 28.08.2023

Informujemy, że porady specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.